Search
Close this search box.
تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD-PGT)

از آن جایی که استفاده از تست تشخیص پیش از تولد مانند پی جی دی در کنار روش های لقاح و کمک باروری آزمایشگاهی (IVF) روز به روز در حال افزایش است، لزوم آشنایی افراد متقاضی با مزایا و محدودیت های این تست نیز وجود دارد. تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) پی جی دی یک فناوری تولید مثلی است که همراه با چرخه و کمک باروری آزمایشگاهی (IVF)  برای افزایش احتمال بارداری و زایمان موفقیت آمیز استفاده می شود.

در واقع با استفاده از تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) که مجموعه ای از آزمایشات ژنتیکی است، وضعیت جنین  پیش از انتقال به رحم از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.  زمانی که یکی از والدین یا هر دو آن ها دارای اختلال ژنتیکی شناخته شده هستند، از تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT)  برای شناسایی جنین های دارای اختلال ژنتیکی استفاده می شود و به این وسیله از انتقال ژن های معیوب به نوزاد جلوگیری می شود.

چه کسانی کاندید مناسب برای تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD/PGT) هستند؟

چه کسانی کاندید مناسب برای تست PGD PGT

تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) ممکن است در تمام مراحل لقاح و کمک باروری آزمایشگاهی (IVF) در نظر گرفته شود. با این وجود بیشترین کسانی که از آن سود می برند زوج های در معرض خطر افزایش یافته برای ناهنجاری های کروموزومی یا اختلالات ژنتیکی خاص هستند. این موارد شامل زنانی می شود که تجربه سقط مکرر داشته اند یا بارداری قبلی آن ها دارای ناهنجاری کروموزومی تشخیص داده شده است.

اگر ۵۰٪ یا ۲۵٪ احتمال ابتلای فرزند به بیماری های ژنتیکی خاص وجود داشته باشد، با کمک تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) می توان تعیین کرد که کدام یک از جنین ها مبتلا، کدام ها ناقل و کدام یک از جنین ها سالم هستند. سپس تنها جنین های فاقد بیماری برای فرایند بارداری به رحم منتقل می شوند. این تست را تحت عنوان تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای بیماری های تک ژنی (PGT-M) نیز می گویند.

زنان بالای ۳۸ سال و مردان مبتلا به برخی از ناهنجاری های اسپرم ممکن است با جنین هایی با نرخ بالاتر از ناهنجاری های کروموزومی مواجه شوند، این تست تحت عنوان تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای آنیوپلوئیدی (PGT-A) شناخته می گردد.

به علاوه اگر فردی حامل باز آرایی های ساختاری کروموزومی باشد، با استفاده از تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) می توان تشخیص داد که کدام یک از جنین ها دارای مقدار نرمال از ماده کروموزومی هستند. این تست تحت عنوان تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای باز آرایی های ساختاری (PGT-SR) نیز شناخته می شود.

کاربردهای تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD/PGT)

تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) در درجه اول برای پیشگیری از بیماری های ژنتیکی ، فقط با انتخاب رویانی که اختلال ژنتیکی شناخته شده ندارند، استفاده می شود. همچنین ممکن است برای افزایش احتمال بارداری موفقیت آمیز، مطابقت با یک خواهر یا برادر از نظر نوع HLA  برای اهدا کننده، داشتن استعداد کمتر سرطان و برای انتخاب جنسیت نیز استفاده شود.

مراحل تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD/PGT) در طی فرایند لقاح و کمک باروری آزمایشگاهی (IVF) چیست؟

Untitled design 4 1

برای انجام تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT)، ابتدا باید لقاح آزمایشگاهی (IVF) انجام شود. در این راستا ابتدا تخمدان ها برای تولید تخمک های بیشتر تحریک می شوند. سپس با استفاده از عمل تخمک گیری یا پانکچر تخمک ها خارج می شوند. نمونه اسپرم مرد تهیه شده و سپس تخمک و اسپرم در ظروف آزمایشگاهی مخصوص، لقاح داده می شوند.

پس از ایجاد جنین ها در آزمایشگاه، به مدت ۵ الی ۶ روز برای رشد آن ها در نظر گرفته می شود. در روز ۵ ام یا ۶ ام، نمونه برداری برای تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD/PGT) پی جی دی از جنین های با رشد مناسب صورت می پذیرد. نمونه برداری شامل خارج کردن تعداد کمی سلول از بخش تروفواکتودرم یا لایه از سلول هایی است که در حال انشعاب از جنین در این مرحله از رشد هستند، می باشد.

 

انواع تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی(PGD/PGT)

بیماری های تک ژنی (PGT-M)

برای افرادی که می دانند دارای ریسک انتقال یک بیماری ژنتیکی خاص و تک ژنی هستند، انجام تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی یا پی جی دی برای بیماری های تک ژنی (PGT-M) قبل از باردار شدن خطر تولد کودک مبتلا را از بین ببرد.

تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی برای بیماری های تک ژنی PGT M

PGT-M برای اختلالات تک ژنی شامل آزمایش جنین هایی که از طریق لقاح آزمایشگاهی (IVF) ایجاد شده اند و سپس جنین های سالم را به رحم مادر انتقال می دهند.

اگر شما و همسرتان ناقل یک بیماری ژنتیکی با توارث اتوزوم مغلوب یکسان هستید (به عنوان مثال فیبروز کیستیک);

اگر شما ناقل یک بیماری ژنتیکی با توارث وابسته به X هستید (به عنوان مثال دیستروفی عضلانی دوشن);

اگر شما و همسرتان ناقل یک بیماری ژنتیکی با توارث اتوزوم غالب یکسان هستید (به عنوان مثال بیماری هانتیگتون);

اگر شما و همسرتان ناقل جهش مرتبط با سندروم سرطان های ارثی هستید (به عنوان مثال  BRCA1 و BRCA2);

اگر شما سابقه فرزند یا بارداری دارای اختلالات تک ژنی دارید;

اگر شما می خواهید جنین سالم داشته باشید که یه درمان فرزند مبتلایتان کمک کند;

انجام تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای بیماری های تک ژنی (PGT-M) برای شما مناسب است.

PGT-M به طور منحصر به فرد برای هر خانواده در طی مرحله اول طراحی می گردد. در آزمایشگاه ساواژنوم جنین ها تا ۵ جهش ژنتیکی همزمان قابل بررسی هستند. تا زمانی که جهش خانوادگی شناخته شده باشد و افراد خانواده مورد نیاز در دسترس باشند، انجام تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای بیماری های تک ژنی (PGT-M) برای هر اختلال ژنی قابل انجام است.

 

باز آرایی های ساختاری (PGT-SR)

Untitled design 10

به جهت بررسی جنین هایی که دارای ریسک افزایش یافته برای کسب و از دست دادن های کروموزوم ها مرتبط با ناهنجاری های ساختاری والدین (به عنوان مثال جا به جایی، وارونگی، حذف و درج)، از تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی یا پی جی دی برای باز آرایی های ساختاری (PGT-SR) استفاده می گردد.

به هنگام شناسایی اختلالات ساختاری کروموزومی در والدین، انجام مشاوره ژنتیک و بحث و تبادل نظر در راستای استفاده از تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی ضروری است. البته باید در نظر داشت که در این حالت تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای باز آرایی های ساختاری قادر به ایجاد تمایز میان جنین با کاریوتایپ معمولی با جنین حامل فرم متعادل باز آرایی کروموزوم خانوادگی نمی باشد.

به دلیل این محدودیت ها و این حقیقت که در این روش تنها تعداد کمی از سلول های تروفواکتودرم استفاده می شود، تایید نتایج آزمایش ژنتیکی پیش از تولد برای باز آرایی های ساختاری با تست های آمنیوسنتز و نمونه برداری از پرزهای جنینی پیشنهاد می شود.

 

آنیوپلوئیدی (PGT-A)

Untitled design 5 1

هدف اصلی تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای آنیوپلوئیدی (PGT-A) غربالگری رویان برای ناهنجاری های یک کروموزوم کامل است. پیش از انجام PGT-A انتخاب جنین ها بر اساس معیارهای مورفولوژیک صورت می گیرد، اما بر خلاف این روند بسیاری از زنان با وجود انتقال مناسب ترین جنین بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی، نتوانستند بارداری موفقی را تجربه کنند.

تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای آنیوپلوئیدی با تشخیص آنیوپلوئیدی، ناهنجاری تعدادی، کل کروموزوم پیش از انتقال به رحم مادر به عنوان یک راهکار بالقوه برای افزایش نرخ تولد زنده و کاهش نرخ شکست در اوایل بارداری مطرح می شود.

در رایج ترین تکنیک از هیبریداسیون درجا فلورسنت (FISH) استفاده می گردد، اما این تکنیک تنها به بررسی چند کروموزوم اصلی محدود شده است. اما اکنون تست ژنتیکی قبل از لانه گزینی برای آنیوپلوئیدی از طریق تکنیک های مختلفی همچون هیبریداسیون رقابتی آرایه ای ژنومیک و تعیین توالی نسل جدید قادر به ارزیابی تمام کروموزوم های می باشند.

در تلاش برای افزایش نرخ تولد زنده و کاهش نرخ حاملگی های چند قلو در بارداری های با کمک لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تحقیقات مداوم روش های نوظهور کاربردی را دنبال می کنند. این روش های نوظهور شامل نمونه برداری چند سلولی از تروفواکتودرم (بافت سازنده جفت) در مرحله بلاستوسیت است. به علاوه پلتفورم های ژنتیکی متعددی همچون تعیین توالی نسل جدید (NGS) با توانایی ارزیابی تمام کروموزوم ها ایجاد شده است. این پلتفورم های ژنتیکی در توانایی هایشان در شناسایی همزمان چندین ناهنجاری همچون ناهنجاری های ساختاری، جهش های تک ژنی، تعداد کپی های اندامک میتوکندری و موزائيسم با یک دیگر رقابت می کنند.

تست ژنتیکی و غربالگری پیش از تولد در کنار PGD/PGT

Untitled design 2 1

از آن جایی که از تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی توانایی شناسایی تمام ناهنجاری های ژنتیکی را در جنین ندارد، انجام مشاوره ژنتیک تخصصی در رابطه با غربالگری یا آزمایش ژنتیکی پیش از زایمان در راستای انجام تصمیم گیری مشترک با تمرکز بر خطر فردی برای بیمار، اهداف باروری و ترجیح زوجین ضروری است.

بیماران و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و بهداشتی باید توجه داشته باشند که نتیجه منفی در آزمایش ژنتیک قبل از لانه گزینی تضمینی برای تولد نوزاد بدون ناهنجاری های ژنتیکی نیست. نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب برای این تست ژنتیکی وجود دارد. بنابراین، انجام تست های آمنیوسنتز و نمونه برداری از پرزهای جنینی (CVS) باید برای تمام بیماران که تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی را دریافت کرده اند واجب است.

با این حال، بیمارانی هستند که، به دلیل ریسک مرتبط با سقط جنین، از انجام آزمایشات تشخیصی آمنیوسنتز و CVS سر باز می زنند و انتخاب آن ها تست های غربالگری پیش از تولد (آزمایش های ۳ ماهه اول و دوم بارداری، غربالگری nuchal translucency در سونوگرافی جنین و تست NIPT) است. بیمارانی که ها تست های غربالگری پیش از تولد را بعد از انجام تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی انتخاب می کنند باید از محدودیت های جایگزینی این روش ها به جای روش های تشخیصی و نرخ مثبت کاذب و منفی کاذب آن ها آگاه شوند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تست ژنتیکی پیش از لانه گزینی(PGD/PGT)   کارشناسان ما در کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم، آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در ساعات کاری هستند. به علاوه تمامی خدمات مرتبط با باروری/ناباروری همچون PGS، تعیین جنسیت، مشاوره ژنتیک تخصصی پیش از بارداری در کنار همکاری با به نام ترین مراکز IVF و پزشکان زنان در مرکز تخصصی ساواژنوم با بالاترین استانداردها و کیفیت روز دنیا ارائه می گردد.

امتیاز نوشته 4.2 با 43 رای

45 پاسخ

 1. سلام من و همسرم دخترخاله پسرخاله هستیم دوبار باردار شدم و هردوشو سقط قانونی کردیم چون مشکل داشتن بعد آزمایش هول اگزوم دادیم مشخص شد که من و همسرم سه ژن مشترک معیوب داریم با توارث اتوزومی مغلوب! ما به پی جی دی معرفی شدیم به مرکز رویان مراجعه کردیم گفتن فقط دو ژن را میتوانند بررسی کنند آیا مرکز شما میتونه هر سه ژن معیوب را بررسی کنه؟؟

  1. با سلام. تنها در مرکز ساواژنوم امکان پی جی دی تا 6 ژن مشترک وجود دارد و انجام هم شده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرین.
   برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک حضوری و تلفنی:
   شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
   شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 2. سلام من و همسرم پسرخاله دخترخاله هستیم یک ژن مغلوب مشترک داریم و من دوتا ژن خودم مورد داره که باید بیشتر بررسی بشه میتونم طبیعی باردار بشم و این مشکلها تو امینوسنتز مشخص میشه

  1. با سلام. اگر تنها ژن مشترک شما و همسرتان مسئله ساز باشد و امکان PND برای ان وجود داشته باشد، شاید. اما باید با جواب آزمایشاتتان برای دریافت وقت ویزیت با آقای دکتر نوروزی نیا مراجعه کنید تا بتوان نظر قطعی داد.
   برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک حضوری و تلفنی:
   شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
   شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 3. سلام ببخشیدمنوهمسرم بچه دارمیشیم ولی هرووتادخترامون چشماشون ضعیفه وبه خودم رفتن امسال میخواستیم باروش آی وی اف بچه دارشیم وبچه بعدیمون میخواستیم جنین سالم وپسرمیخواستیم آیاباروش آی اف جنین سالم انتقال داده میشه توروخداجوابموبدیدزندگیم درخطره شوهرم هرروزداره منواذیت میکنه چون جنین سالم وپسرمیخواد😢😢😢😢

 4. سلام. پدر همسرم بیماری اسکیزوفرنی قبل از ازدواج داشته و دارو مصرف میکرده و گهگاهی بستری میشد و بقول همسرم تا ۴۰ الی ۵۰ سالگی بیماری داشت. براساس تست روانشناس همسرم بیماری اسکیزو ندارد. آیا برای بچه دار شدن نیاز به تست ژنتیک هست.؟

 5. سلام من در بارداری اول متوجه شدم بچم مشکل داره و هفته ۱۹ سقط کردم آزمایشات ژنتیک انجام دادیم و هم خودم هم همسرم دارای یک ژن معیوب با یک واریانت مشابه هستیم الان میخواهیم پی جی دی انجام بدیم اما من شنیدم بچه های پی جی دی بیشتر از ۳۰ سال عمر نمیکنن میخواستم ببینم درسته؟

  1. با سلام. خیر تاکنون هیچ گزارش مستند علمی در این رابطه وجود ندارد و برای این قبیل مسائل پزشکی پیچیده تنها پزشکان متخصص آن حوزه نظرات قابل استناد به شما خواهند داد. شما می تونین برای بررسی بیشتر موردی که فرمودین با کلینیک تماس بگیرین و بخواین تا راهنمایی کنن.
   شماره تماس کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک:
   شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
   شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 6. من و همسرم آزمایش ژنتیک دادیم که مشخص شد دوتا ژن معیوب به صورت مشترک داریم یعنی هم من و همسرم اون دوتا ژن معیوب رو داریم.همسرم دو بار باردار شد ولی بدلیل ناهنجاری ژنتیکی مجبور به سقط شدیم.
  سوالم اینه ما که دوتا ژن معیوب داریم میشه به روش PGD یا PGT باردار بشیم؟ آخه توی متن بالا نوشته این روش برای بیماری های تک ژنی امکانپذیر است

  1. با سلام. بیماری تک ژنی یک مفهوم ژنتیکی پیچیده است و به توارث بیماری مرتبط هست، مورد شما متفاوت است. شما می تونین در مجموعه ما حتی تا ۶ ژن مشترک و تعیین جنسیت رو PGD کنین.
   شماره تماس کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک:
   شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
   شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 7. سلام چهل ساله هستم سابقه سقط مکرر دارم و ۴بار سقط داشتم و جواب ازمایش ژنتیک کاریوتایپ خودم و همسرم هیچ نوع نقص را اعلام نکرده و سالم هستیم ایا باز هم باید تخمک و اسپرم از نظر ساختار ژنتیک بررسی بشن ایا امکان بارداری موفق وجود داره

  1. با سلام. کاریوتایپ اختلالات ژنتیکی را فقط در سطح کروموزوم بررسی می کند و ده ها بیماری ژنتیکی در سطح DNA را پیدا نمیکند. شما باید ویزیت بشین تا آزمایش ژنتیکی کامل انجام بدین. مشکل ژنتیکی که پیدا بشه با تست، تنها در مجموعه ساواژنوم و ما می تونیم حتی تا ۶ ژن معیوب با تعیین جنسیت را برای فرزند سالم شما با روش PGD انجام بدیم. \شماره تماس کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک:
   شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
   شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 8. سلام وقتتون بخیر.من تالاسمی ماژور هستم و همسرم مینور،دیابت وابسته به انسولین هم دارم دو ساله ازدواج کردیم 25 سالمه و همسرم 26 سال.قبل ازدواج شیراز پیش دکتر اکبری آزمایش ژنتیک انجام دادیم گفتن امکان انجام پی جی دی با تخمک اهدایی وجود داره.
  میشه راهنمایی بفرمایید آیا شانس تولد فرزند سالم با روش پی جی دی دارم ؟؟؟؟

  1. با سلام. بله وجود دارد، ولیکن به علت پیچیدگی PGD و پاسخ صحیح به نگرانی های شما پیش از ورود به پروسه PGD ویزیت با متخصص ژنتیک الزامی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و وقت ویزیت با ما در تماس باشین.
   شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۶۲۸۲۰ و ۰۲۱۸۸۶۶۲۸۲۱
   شماره موبایل: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 9. سلام وقت بخیر، می خ.استم ببینم تمامی آزمایشات ژنتیک مولکولی و سلولی در یک سالن مشابه آزمایشگاه های روتین انجام می شود یا هر کدوام باید در سالن تفکیک شده ای انجام شود؟

 10. سلام من دختری دارم که موقعه ای به دنیا امد یک چشمش کوچک ونابینا بود یعنی نارسا بود دیگه هیچ مشکلی نداره ولی یه تصادف کردم خانمم هفت ماه بارداربود موقعه ای به دنیا امد دور چشم کبود بود وبعد ازاون خانمم باردار شد ولی گفتن ان تی مشکل داره سقطش کردن خود بیمارستان الان خانمم تصمیم به بارداری داره ولی می‌ترسیم به مشکل بخوریم لطفا راهنمایی کنیدممنون

  1. با سلام. ازدواج شما وهمسرتون فامیلی است؟ آیا در خانواده دو طرف موارد مشکوک دیگری هم بوده است؟ شما باید حتما پیش از اقدام به بارداری بررسی ژنتیکی بشین. برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
   تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
   تلفن واتساپ و بوتیم: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 11. چند جنین 5-6 روزه واسه تست pgs نیاز هست ؟
  منظورم اینه که واسه موفقیت تست pgs به تعداد خاصی از جنین 5-6 روزه نیاز هست یا اینکه روی حداقل یک جنین هم تست صورت میگیره و اینکه حین تست احتمال از بین رفتن جنین وجود داره یا نه ؟

 12. باسلام من دوتا دختر سالم دارم حالا تو رویان میخام ای وی اف باpgd انجام بدم تست ژنتیک دادیم مشکل نداشتیم ولی مشاوره ژنتیک میگه خطرناکه سن خانومم 41 سالش وفامیل نزدیک هستیم خواستم بدونم میشه پسرداشته باشم

  1. با سلام. سوال شما نیاز به بررسی دقیق توسط خود آقای دکتر نوروزی نیا دارند. به این صورت که فرمودین بله ما می تونیم براتون جنسیت دل خواه را انتقال بدیم.
   خدمات مشاوره توسط پزشک و انجام آزمایشات همگی در مجموعه ساواژنوم به شما ارائه خواهد شد.
   برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
   تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
   تلفن واتساپ و بوتیم: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 13. سلام بنده دو فرزند معلول داشتم که نه در غربالگری ها ونه در سونوگرافی سه بعدی وبعداز تولد هم ازمایش ژنتیک ومتابولیک وسیپی واس ام ای انجام دادیم وهمگی سالم بودند و علت معلولیت مشخص نشد وبنده وهمسرم دختر عمو پسرعمو هستیم ایا امکان فرزند ساام داریم

  1. با سلام. اغلب موارد سندروم های ژنتیکی کروموزومی در غربالگری های ۳ ماهه اول و دوم و تست سل فری مشخص می شود. پس از تولد هم ازمایشات متابولیک تنها دسته ای از بیماری ها را بررسی می کند. شما با توجه به ازدواج فامیلی و سابقه معلولیت فرزندانتان به همراه تمام آزمایشات ژنتیکی که هرکدامتان انجان داده اید برای مشاوره ژنتیک با پزشک متخصص مراجعه کنید تا آزمایشات کامل تر را انجام دهید. پس از پیدا شدن علت ژنتیکی این وقایع، می توانید در مرکز ما با تکنیک PGD فرزند سالمی را به دنیا بیاورید. برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
   تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
   تلفن واتساپ: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

    1. با سلام. بله شما می تونین با استفاده از لقاح آزمایشگاهی (IVF) و PGD تعیین جنسیت، فرزند پسر داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
     تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
     تلفن واتساپ و بوتیم: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

     1. با سلام من دخترم به دنیا اومد بعد از گذشت دوماه متوجه شدیم که بیماریsmaدارن الان آزمایش mlpaبرای من و همسرم نوشتن بنظر شما ما میتونیم صاحب فرزند سالم بشیم و چکار باید بکنیم آیا این آزمایش کفایت میکنه

   1. سلام من در بارداری اول متوجه شدم بچم مشکل داره و هفته ۱۹ سقط کردم آزمایشات ژنتیک انجام دادیم و هم خودم هم همسرم دارای یک ژن معیوب با یک واریانت مشابه هستیم الان میخواهیم پی جی دی انجام بدیم اما من شنیدم بچه های پی جی دی بیشتر از ۳۰ سال عمر نمیکنن میخواستم ببینم درسته؟

 14. سلام من ۵بار بارداری پوچ داشتم بهم گفتن باید جنین اهدایی بگیرم .آیا با روش پی جی اس میشه بارداری سالم داشته باشم. تمام آزمایشات هم انجام دادیم مشکلی نداریم

  1. با سلام. باید با جواب آزمایشاتتون توسط آقای دکتر نوروزی نیا ویزیت بشین. برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
   تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
   تلفن واتساپ: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 15. سلام. من دوتا بارداری داشتم. با سابقه کوتاهی استخوان های بلند جنین. دیسپلازی یا اکندروپلازی. میشه راهنماییم کنین چه کاری باید بکنم

  1. با سلام. شما باید حتما حداقل ۳ ماه پیش از بارداری بعدیتون به متخصص ژنتیک مراجعه کنین. پس از انجام مشاوره، تست لازم برای تشخیص اختلال ژنتیکی انجام می شه و در نهایت یا استفاده از روش های PGD و یا PND شما صاحب فرزند سالم خواهید شد.
   برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت آنلاین، تلفنی یا حضوری با ما در تماس باشین.
   تلفن های کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱
   تلفن واتساپ: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

   1. سلام خسته نباشید من مادری هستم صاحب دو فرزند که هر دوتاشون راد. اثر کلیه پلی کیستیک از دست دادم آیا میتوانم صاحب فرزند سالم باشم هیچ آزمایش ژنتیکی در دست ندارم

    1. با سلام. شما و همسرتان باید حتما بررسی ژنتیکی بشین. پس از پیدا شدن جهش می تونین با PGD جنین سالم را به رحم انتقال بدید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و وقت ویزیت با ما در تماس باشین.
     شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۶۲۸۲۰ و ۰۲۱۸۸۶۶۲۸۲۱
     شماره موبایل: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

    2. سلام خسته نباشید من مادری هستم که دوتا از فرزندانم را در اثر کلیه پلی کیستیک از دست دادم می خواهم دوباره بار دار شوم خودم و همسرم آزمایش ژنتیک دادیم چهار تا ژن مشخص شد آیا با آزمایش پی چی دی میتوانیم فرزند سالم داشته باشیم

     1. با سلام. با توجه به سابقه بروز مکرر بیماری و انجام آزمایش و مشخص شدن جهش ها شما در مرکز ساواژنوم حتی تا ۶ جهش مشترک را هم می تونین PGD کنین. برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک حضوری و تلفنی:
      شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
      شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

    1. با سلام. انجام پروسه PGD برای بیماری های ژنتیکی در حدود ۴-۶ ماه کاری است.
     شماره تماس کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک حضوری و تلفنی:
     شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
     شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

 16. سلام.خانم بنده ۴ بار سقط داشتن.بعد از بارداری دوم در آزمایش ژنتیک مشخص شد در کرومزوم یک و ۱۴ جابجایی دارن.الان امکانش هست که سقط ها بابت این جابجایی باشه و اینکه پی جی دی جواب میده برای ما

   1. سلام خانم هستم مبتلا به بیماری نوروفیبروماتوز
    چگونه میشه بیماری به فرزند انتقال پیدا نکنه
    وی بارداری بدون ترس و دلهره داشته باشم
    خیلی نگرانم
    لطفا راهنمایی بفرمایید
    همسرم رابطه فامیلی ندارم

    1. با سلام. شما با دادن آزمایش ژنتیک و پیدا شدن جهش ایجاد کننده بیماری نوروفیبروماتوز، در قدم بعد با روش های PGD و PND می تونین ماتع از انتقال اون به نسل بعد باشین.
     برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت حضوری و تلفنی با پزشک متخصص ژنتیک با شماره های زیر در تماس باشید:
     شماره های کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک ساواژنوم: ۰۲۱-۸۸۶۶۲۸۲۰ و ۸۸۶۶۲۸۲۱
     شماره واتساپ: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

  1. باسلام خسته نباشین..من و همسرم دختر خاله پسر خاله هستیم آزمایش ژنتیک انجام داده و هر دو ناقل دو زن معیوب یکسان هستیم.و دو فرزند با مشکل یکی فوت ودیگری سقط شده..آیا برای ای وی اف وانجلم مراحل پی جی دی حتما نمونه خون والدین باید باشه یا نمونه ناخن از پدر مادر خود هم به روند بررسی جواب خواهد داد..چون والدین از مشکلات ما خبر ندارن ..ممنون میشم راهنمایی کنید که آیا بجای نمونه خون پدر و مادر از نمونه ناخن میشه برای بررسی دی آن دی در پی جی دی استفاده کرد؟!ممنون از راهنمایی شما

   1. با سلام. با جواب آزمایش خودتون به ما مراجعه کنید. مواردی وجود داشتن که با صلاحدید آقای دکتر نوروزی نیا بدون بررسی سایر افراد خانواده هم PGD موفق براشون انجام شده، ولیکن بستگی به شرایط دارد.
    شماره تماس کلینیک و آزمایشگاه ساواژنوم برای اطلاعات بیشتر و دریافت وقت ویزیت/مشاوره ژنتیک:
    شماره تماس کلینیک: ۸۸۶۶۲۸۲۰-۰۲۱ و ۸۸۶۶۲۸۲۱-۰۲۱
    شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۵۱۱۷۲۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه

اشتراگ گذاری این خبر:

آخرین مقالات: