تماس با ما

  1. خانه
  2. تماس با ما

ارسال پیام

آدرس

تــهران، خیابان وزرا  (خالداسلامبولی)، نبـــش هتل بیمارستـان گانــــدی شماره 132 واحد 6

تلفن

021-88662820
021-88662821 

ایمیل

Info@Savagenome.com

روش های دسترسی به ساواژنوم

تاکسی

میدان آرژانتین، خیابان گاندی، جنب هتل بیمارستان گاندی

 مترو

  1. ایستگاه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، جنب هتل بیمارستان گاندی
  2. ایستگاه مصلی، میدان آرژانتین، خیابان گاندی، جنب هتل بیمارستان گاندی

اتوبوس

خیابان ولیعصر، ایستگاه توانیر، روبروی بیمارستان دی، خیابان دوم، خیابان گاندی جنوبی، جنب هتل بیمارستان گاندی

نمایش روی نقشه